Hồi vụn

Mã Sản Phẩm: ĐTS - 003

Đặc điểm kỹ thuật